Search
Close this search box.

Kuru Mor Soğana İhracat İzni Hk 20.03.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü-İhracat ve Dahilde İşleme Dairesi

Sayı : 52707093-140.04
Konu : Kuru Mor Soğana İhracat İzni

20.03.2020 / 53387409
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı Resmi Gazete’de “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(İhracat 2020/1)” ile patates ve kuru soğanın ihracatı ön izne bağlanmıştır.

Ancak, İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 19.03.2020 tarihli ve 53349803 sayılı yazı ekinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığının 16.03.2020 tarihli yazısında özetle; ülke kuru mor soğan stoklarının ihtiyacı karşılayacak seviyede bulunması ve üretici mağduriyetleri yaşanmaması gibi nedenler ile sınırlı miktarda sadece kuru mor soğanın ihracatına izin verilmesinin uygun görüldüğü, bu itibarla sadece kuru mor soğan ihracatında uygulanmak üzere; çıkış gümrüklerinde Bakanlıkları İl/İlçe/Zirai Karantina Müdürlüklerimizde görevli bir personel nezaretinde Gümrük Müdürlüğü personeli ile fiziki kontrol yapılması ve Gümrük Müdürlüklerinden gelecek fiziki kontrol amaçlı personel talebinin karşılanması hususlarında adı geçen müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Bölge Müdürlüğünüz bağlantı gümrüklerinin talimatlandırılması ve gereken tedbirlerin alınması hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top