Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu ve Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi/Genelge 2020/8

Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu ve Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi/Genelge 2020/8

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :73421605-106.05
Konu :Genelge-TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu ve
Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi

GENELGE ( 2020/8 )

İlgi :30/04/2019 tarihli ve 43910117-2019/17 sayılı Genelge
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi`nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı “İhracat Rejimi Kararı”,
“2006/7 sayılı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ”, “96/31 sayılı “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ”, “Birleşmiş Milletler 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi”, “Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler 1971 Sözleşmesi” ve “Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Sözleşmesi” kapsamı uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazıların Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen ve onaylanan 1064 kodlu “TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Uyuşturucu veya Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi” başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
1- Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) uygulaması üzerinden iletilen başvurular Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilir.
2- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenmek üzere kabul edilir.
3- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.
4- Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No:16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
5- 23/03/2020 tarihinden önce düzenlenmiş uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazıların Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından söz konusu tarih
itibariyle geçersiz sayılması nedeniyle 23/03/2020 tarihinden önce edinilmiş uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılar gümrük işlemlerinde kabul edilmeyecektir.
6- 23/03/2020 tarihi ile işbu Genelgenin yayımı tarihi arasındaki süreçte ıslak imzalı olarak edinilmiş uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılar 3 ay süreli olarak 30/06/2020 tarihine kadar gümrük işlemlerinde kullanılabilecektir.
7- Genelge tarihi itibariyle, uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair yazılara ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılarak yükümlüsünce e-belge olarak edinilmesi ve elektronik ortamda e-belge olarak gümrük beyannamesine beyan edilmesi söz konusu olacağından, işbu Genelge’nin altıncı madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gümrük beyanname ekinde kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz.
8- İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print