İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

03.04.2020 Tarihli 31088 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2348

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
02 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1– 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiş, söz konusu listedeki 15 inci faslın sonuna aşağıdaki (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI {%)

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI {%)

Dipnot

AB,

EFTA,

FADA.

GÜR.

B- HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

KOS.

D-8

D.Ü.

1512.11.91.00.00

36

363636363603636

1

(1) Gümrük vergisi 1 Şubat-30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde %30 (Kosova için %0) olarak uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Kararın ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-1)’nde yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aynı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

1703.10.00.00.00

Kamış melasları19.05, 2102.10.31 ve 2102.10.39 gümrük tarife pozisyonlu ürünler ile yem sanayi0
1703.90.00.00.00Diğerleri19.05, 2102.10.31 ve 2102.10.39 gümrük tarife pozisyonlu ürünler ile yem sanayi

0

MADDE 3– Aynı Kararın eki II sayılı listenin 28 inci faslında yer alan 2852.90.00.00.00 GTİP’li eşyaya ilişkin 4 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Endonezya Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti için gümrük vergisi %4,9 uygulanır.”

MADDE 4– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

image_pdfimage_print