Search
Close this search box.

Fuel Oil Hakkında Yazı – GGM

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.01-00061265872
Konu : Fuel Oil

05.02.2021 / 61265872
DAĞITIM YERLERİNE

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine 2021 TGTC’de 27.10 pozisyonunda bir takım değişikliklere gidilmiş ve fuel oiller için “Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5’i geçen fakat %1’i geçmeyenler” alt ayrımı oluşturularak 2710.19.67.00.11 (Yüksek Kükürtlü Fuel oil) ve 2710.19.67.00.12 (Fuel oil) GTİP’leri eklenmiştir.

TGTC’nin yayımı sonrasında gümrük idarelerinden fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil tanımlı eşyaların ne şekilde ayrımının yapılacağı konusunda tereddütler intikal etmiş konuyla ilgili anılan Kurumun görüşleri istenilmiştir. Cevaben alınan 12.01.2021 tarih ve 4621 sayılı yazıda özetle;

Türk Standartları Enstitüsü TS 2177 Fuel Oil standardı gereğince Fuel Oilin kükürt içeriğine bağlı olarak Fuel Oil (Fuel Oil 3), Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) ve Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Fuel Oil 6) olmak üzere üç türden oluştuğu,

Örneğin; kütlece %0,3 kükürt oranına, 7 mm2/s kinematik viskoziteye sahip 50 C’de parlama noktasını haiz, % 0,3 oranında su, % 0,08 oranında kül ve % 0,1 tortu içeren, 990 kg/m3 yoğunluğa sahip, yaz dönemi için +8 C akma noktasına sahip bir ürünün TS 2177 standardına göre Fuel Oil 3, Fuel Oil 4 ve Fuel Oil 6 ürünlerinin özelliklerini taşıdığı, TGTC’ye göre ise kükürt oranından dolayı Fuel Oil 3 veya Fuel Oil 4 olarak sınıflandırılabiIdiği, bu durumda ürün sahibi ürünü Fuel Oil olarak beyan ederse Fuel Oil, Kalorifer Yakıtı olarak beyan ederse kalorifer yakıtı olarak kabul edilmesinin gerektiği,

Yine örneğin; kütlece %0,7 kükürt oranına, 35 mm2/s kinematik viskoziteye sahip 58 C’de parlama noktasını haiz, % 0,7 oranında su, % 0,15 oranında kül ve % 0,1 tortu içeren, 990 kg/m3 yoğunluğa sahip, kış dönemi için +25 C akma noktasına sahip bir ürünün TS 2177 standardına göre Fuel Oil 3 ve Fuel Oil 6 ürünlerinin özelliklerini taşıdığı. TGTC’ye göre ise Fuel Oil 3 veya Fuel Oil 6 olarak sınıflandırılabildiği, bu durumda ürün sahibi ürünü Fuel Oil olarak beyan ederse Fuel Oil, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil olarak beyan ederse Yüksek Kükürtlü Fuel Oil olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Diğer bir ifadeyle Fuel oil ile Yüksek kükürtlü fuel oil arasında temel iki fark (kinematik viskozitesi ve kükürt oranı) mevcuttur. Bir ürün fuel oil şartlarını taşıyorsa yüksek kükürtlü fuel oil şartlarını da taşımaktadır. Dolayısıyla söz konusu eşyanın laboratuvar tahlillerinin yapılması sonucunda “Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,5’i geçen fakat %1’i geçmeyenler” alt ayrımına girdiğinin belirlenmesi halinde 2710.19.67 alt pozisyonu GTİP’leri için yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda mükellefin beyanına göre işlemlerin ikmal edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top