Search
Close this search box.

Genelge 2010/50 – GY 201 Maddesinin Uygulaması Hk

Kaydet
Please login

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.11.00.10.06.01
Konu : GY 201. maddesinin uygulaması hk.

14/10/2010
GENELGE
(2010/50)

Bilindiği gibi, 07/10/2009 tarihli 27369 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 201 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından kendi mevzuatları gereği yapılan veya yaptırılan tahlil raporlarının beyanname ekinde gümrük idaresine ibrazı durumunda, muayene memuru ve gümrük kimyagerleri tarafından gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top