Search
Close this search box.

Genelge 2011/2 – Damga Vergisi

Kaydet
Please login

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13
Konu : Damga Vergisi

14/1/2011
GENELGE
(2011/2)

Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 131 inci maddesi “Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgeler gümrük beyannamesi yerine kullanılır, ancak bu belgeler gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde değildir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bunun üzerine, TIR Karnelerine damga vergisi uygulaması hususunun değerlendirilmesini teminen konu Maliye Bakanlığına aktarılmış adı geçen Bakanlıktan cevaben alınan 17/12/2010 tarihli ve 113159 sayılı yazıda; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinde; bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/c fıkrasında ise gümrük idarelerine verilen beyannamelerin damga vergisine tabi olduğunun hüküm altına alındığı; 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“le Gümrük Yönetmeliğinin 131 inci maddesinde değişiklik yapıldığının anlaşıldığı, bu değişiklikle de Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgelerin gümrük beyannamesi yerine kullanılacağı, ancak bu belgelerin gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde olmadığının hüküm altına alındığından bahisle, Gümrük beyannamesi yerine kullanılan ancak gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde olmadığı belirtilen TIR Karnesinin Damga Vergisine tabi tutulmaması gerektiği

Belirtilmiştir.

Bu itibarla Gümrük beyannamesi yerine kullanılan ancak gümrük idarelerine verilen ve Gümrük Yönetmeliğinin 131 inci maddesinde beyanname mahiyetinde olmadığı belirtilen Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgelerin Damga Vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top