Search
Close this search box.

Genelge 2012/12 – Ayniyet Tespiti

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.18.01.00-010.06.01
Konu : Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti

GENELGE
(2012/12)

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 384 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 387 nci maddenin besinci fıkrası uyarınca, muayene ile görevli memurlar tarafından eşyanın ayniyetini tespite yarayacak nitelikleri, varsa özel seri numaraları, ayırt edici özellikleri beyannameye kaydedilmekte ve yeniden ihraç sırasında eşyanın ilk giriş ayniyetine uygun olup olmadığı tespit edilerek, ihracat beyannamelerine ayniyetine uygun olduğu hakkında onaylı ve imzalı şerh verilmektedir.

Mezkur Yönetmeliğin 384 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 387 nci maddesinin besinci fıkrası uyarınca ise, onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkili kılınmıştır.

Risk yönetimi çalışmalarının temel hedefinin, gümrük kontrollerini riskli unsurlara yönlendirerek kontrollerin etkinliğinin arttırılması ve mevzuata uygun olarak işlemlerini gerçekleştiren yükümlülerin işlemlerinin hızlandırılması olduğu dikkate alınarak, Gümrük Yönetmeliğinin 384 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 387 nci maddenin besinci fıkrası kapsamında geçici ithal edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının ayniyet tespiti ve hat yönlendirmesi ile ilgili olarak Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahipleri için kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

A, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmalar ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmaların 2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351, 5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında aşağıda belirtilen GTİP’lerden beyan edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.

GTİP’ler

3923.10.00.00.00
3923.50.90.00.00
3923.90.00.00.00
4415.20.20.00.00
4415.20.90.00.00
4819.50.00.10.00
7309.00.90.00.11
7309.00.90.00.12
7310.10.00.10.00
7310.10.00.90.00
7310.29.90.90.00
7326.20.00.00.00
7326.90.40.00.00
7326.90.50.00.00
8411.11.00.10.00
8411.12.10.10.00
8411.12.30.10.00
8411.12.80.10.00
8802.20.00.20.00
8802.20.00.90.00
8802.30.00.20.00
8802.30.00.90.00
8802.40.00.10.00
8802.40.00.90.00

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top