T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-622.01
Konu : GY Geçici 16/3 Maddesi

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İLGİ: 10.12.2020 tarih ve 2020/4479-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile Geçici 16 ncı maddeye üçüncü fıkra eklenmiş ve bu sayede Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş beyannamelerin ekinde menşe şahadetnamesinin bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilmesine olanak sağlanmıştır.

Söz konusu madde metninde yer almayan ilave gümrük vergisinin Geçici 16/3 üncü madde kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikYaş Meyve ve Sebzelerin İhracat Kontrolleri Hakkında
Sonraki İçerik7256 Sayılı Kanun Hakkında Yazı