20.03.2021 Tarihli 31429 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3690

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki 21/07/2004 tarihli ve 2004/7668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

19/03/2021 TARİHLİ VE 3690 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki 21/7/2004 tarihli ve 2004/7668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1 inci maddesinde yer alan “İstanbul Altın Borsasında” ibaresi “Borsa İstanbul Anonim Şirketinde” şeklinde, “işlenmemiş” ibaresi “standart islenmemiş’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.