20.03.2021 Tarihli 31429 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3687

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 131/12/2020 tarihli ve 3350 Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

 

GTİP Dipnot AB GÜR     MLZ SNG KOS VNZ D-8
EFTA B- G
F.ADA HER KORE
1205.10.90.00.00 8 10 0 0 10 10 3,7 10 10 10 10
1205.90.00.00.00 8 10 0 0 10 10 3,7 10 10 10 10
1207.60.00.00.00 8 23,4 0 0 23,4 23,4 1,5 0 23,4 23,4 23,4

MADDE 2– Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun (1) numaralı dip notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

GTİP Dipnot AB GÜR     MLZ SNG KOS VNZ D-8
EFTA B- G
F.ADA HER KORE
1512.11.10.00.00 (a),1 22,5 22,5 22,5 0 0 22,5 0 22,5 22,5 22,5
1512.11.91.00.00 1 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36
1512.11.99.00.00 1 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36
1512.19.10.00.00 (a),1 22,5 22,5 22,5 4 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
1512.19.90.00.11 1 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.19.90.00.19 1 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1514.11.90.00.00 1 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1514.19.10.00.00 (a),1 19,5 19,5 0 3,5 4,3 7,3 19,5 19,5 19,5 19,5
1514.19.90.00.00 1 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1514.91.90.00.00 1 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1514.99.10.00.00 (a),1 19,5 19,5 0 3,5 4,3 7,3 19,5 19,5 19,5 19,5
1514.99.90.00.00 1 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

(1) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.


   ESKİ HALİ   

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırların Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

G.T.İ.P. Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, F.ADA GÜR B- HER G. KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1205.10.90.00.00   10 0 0 10 10 3,7 10 10 10 10
1205.90.00.00.00   10 0 0 10 10 3,7 10 10 10 10
1207.60.00.00.00   23,4 0 0 23,4 23,4 1,5 0 23,4 23,4 23,4

 

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun (1) numaralı dipnotunun Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.  

G.T.İ.P. Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, F.ADA GÜR B- HER G. KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1512.11.10.00.00 (a) 22,5 22,5 22,5 0 0 22,5 0 22,5 22,5 22,5
1512.11.91.00.00 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1512.11.99.00.00   36 36 36 36 36 36 0 36 36 36
1512.19.10.00.00 (a) 22,5 22,5 22,5 4 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
1512.19.90.00.11   67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1512.19.90.00.19   67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1514.11.90.00.00   31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1514.19.10.00.00 (a) 19,5 19,5 0 3,5 4,3 7,3 19,5 19,5 19,5 19,5
1514.19.90.00.00   31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1514.91.90.00.00   31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1514.99.10.00.00 (a) 19,5 19,5 0 3,5 4,3 7,3 19,5 19,5 19,5 19,5
1514.99.90.00.00   31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
                       

1 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %10 olarak uygulanır