20.03.2021 Tarihli 31429 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3686

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede “30. Fasıl altında sınıflandırılan “3002.20 ” gümrük tarife istatistik pozisyonu altındaki gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) aşağıdaki gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

 

GTİP GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
Dipnot 1 2 3 4 GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
3002.20.10.00.00   0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.90.10.00   0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.90.20.11   0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.90.20.12   0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.90.20.13   0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.90.20.14   0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.90.20.15   0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.90.20.16   0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.90.20.19   0 0 0 0 0 0 0 0

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayınlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

31.12.2020

31351 (3. Mükerrer)

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede “30. Fasıl” altında sınıflandırılan “3002.20” gümrük tarife pozisyonu altındaki gümrük tarife istatistik pozisyonlarının  (G.T.İ.P.) Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekilleri aşağıdadır.

G.T.İ.P. Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
1 2 3 4 GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
3002.20.00.10.00 Çocuk felci aşıları 0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.00.20.11 Kızamık aşısı 0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.00.20.12 Kabakulak aşısı 0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.00.20.13 BCG aşısı 0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.00.20.14 Karma aşı (DBT) 0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.00.20.15 Kolera aşısı 0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.00.20.16 Tifo aşısı 0 0 0 0 0 0 0 0
3002.20.00.20.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.