20.03.2021 Tarihli 31429 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3685

Ekli “istatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli  Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 30/12/2020 tarihli ve 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3002.20 numaralı tarife alt pozisyonu ve 6307.90.93.00.00 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

3002.20                               – İnsanlar için kullanılan aşılar:

3002.20.10.00.00.              – – SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri)

                                               – – Diğerleri:

3002.20.90.10.00               – – – Çocuk felci aşıları

                                             – – – Bakteriyel ve virütik diğer aşılar:

3002.20.90.20.11               – — – Kızamık aşısı

3002.20.90.20.12               – – – – Kabakulak aşısı

3002.20.90.20.13               – – – – BCG aşısı

3002.20.90.20.14               – – – – Karma aşı (DBT)

3002.20.90.20.15               – – – – Kolera aşısı

3002.20.90.20.16               – – – – Tifo aşısı

3002.20.90.20.19               – – – – Diğerleri”

6307.90.93.00.00              – – – – – EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma sağlayan solunum koruyucu cihazlar gibi benzer bir standarda uyan diğer maskeler”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Cumhurbaşkanı Kararının Yayınlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30.12.2020

31350 (Mükerrer)

30/12/2020 tarihli ve 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3002.20 numaralı tarife alt pozisyonu ve 6307.90.93.00.00 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonlarının Yukarıdaki Karar ile düzenlenmeden önceki (eski) şekilleri aşağıdadır.

3002.20 – –  İnsanlar için kullanılan aşılar :
3002.20.00.10.00 – –  Çocuk felci aşıları
  – –  Bakteriyel ve virütik diğer aşılar
3002.20.00.20.11 – – – Kızamık aşısı
3002.20.00.20.12 – – – Kabakulak aşısı
3002.20.00.20.13 – – – BCG aşısı
3002.20.00.20.14 – – – Karma aşı (DBT)
3002.20.00.20.15 – – – Kolera aşısı
3002.20.00.20.16 – – – Tifo aşısı
3002.20.00.20.19 – – – Diğerleri
   
   
6307.90.93.00.00 EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve 0.3 mikron partikülleri en az %80 oranında filtre edebilen diğer maskeler

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Önceki İçerikArdiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu Hk
Sonraki İçerikİthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 3686