Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 20.10.2020

Kaydet
Kapat

20.10.2020 Tarihli 31280 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7.10.2009 27369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31.03.2010 27538
2- 2.07.2010 27629
3- 2.12.2010 27773
4- 31.12.2010 27802
5- 26.03.2011 27886
6- 30.04.2011 27920
7- 23.05.2011 27942
8- 16.07.2011 27996
9- 2.11.2011 28103
10- 28.12.2011 28156
11- 31.03.2012 28250
12- 12.06.2012 28321
13- 20.11.2012 28473
14- 10.01.2013 28524
15- 7.02.2013 28552
16- 5.04.2013 28609
17- 15.05.2013 28648
18- 12.06.2013 28675
19- 3.08.2013 28727
20- 21.11.2013 28828 (Mükerrer)
21- 21.05.2014 29006
22- 2.12.2014 29193
23- 31.01.2015 29253
24- 18.02.2015 29271
25- 13.03.2015 29294
26- 13.05.2015 29354
27- 30.06.2015 29402
28- 20.08.2015 29451
29- 22.01.2016 29601
30- 13.02.2016 29623
31- 29.03.2016 29668
32- 7.10.2016 29850
33- 12.01.2017 29946
34- 1.08.2017 30141
35- 22.03.2018 30368
36- 3.01.2019 30644
37- 2.05.2019 30762
38- 24.05.2019 30783
39- 1.04.2020 31086
40- 11.08.2020 31210
41- 30.09.2020 312260

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top