Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.10.2020 Tarihli 31280 Sayılı Resmi Gazete 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
7.10.200927369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-31.03.201027538
2-2.07.201027629
3-2.12.201027773
4-31.12.201027802
5-26.03.201127886
6-30.04.201127920
7-23.05.201127942
8-16.07.201127996
9-2.11.201128103
10-28.12.201128156
11-31.03.201228250
12-12.06.201228321
13-20.11.201228473
14-10.01.201328524
15-7.02.201328552
16-5.04.201328609
17-15.05.201328648
18-12.06.201328675
19-3.08.201328727
20-21.11.201328828 (Mükerrer)
21-21.05.201429006
22-2.12.201429193
23-31.01.201529253
24-18.02.201529271
25-13.03.201529294
26-13.05.201529354
27-30.06.201529402
28-20.08.201529451
29-22.01.201629601
30-13.02.201629623
31-29.03.201629668
32-7.10.201629850
33-12.01.201729946
34-1.08.201730141
35-22.03.201830368
36-3.01.201930644
37-2.05.201930762
38-24.05.201930783
39-1.04.202031086
40-11.08.202031210
41-30.09.2020312260

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print