Search
Close this search box.

Güneş Gözlüklerinin Denetimi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-553.02
Konu : Güneş Gözlüklerinin Denetimi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 09.09.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00057265556 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazıda, 9004.10.10.00.00, 9004.10.91.00.00, 9004.10.99.00.00 GTİP’li gözlüklerin 21/09/2020 tarihinden itibaren test edileceği ve testi geçen ürünlerin ithal edilebileceği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, geçen süre zarfında uygulama ile ilgili olarak gerek Bölge Müdürlüklerimizden gerek özel sektörden gerekse de testi yapan laboratuvardan alınan görüşler değerlendirilmiş olup, uygulamada bazı değişikliklere gidilmesinde fayda mülahaza edilmiştir.

Bu kapsamda, 9004.10.10.00.00, 9004.10.91.00.00, 9004.10.99.00.00 GTİP‘li güneş gözlüklerinden metal çerçeveli olanlardan 3 adet asil 3 adet şahit, plastik ve polimer yapılı çerçeveli gözlüklerden ise 2 asil ve 2 şahit numune alınması, bu numunelerin ekte yer alan çizelgelere göre test edilmesi ve test sonucu olumlu olan marka ve model güneş gözlüğünün denetim sonucunun TAREKS’de ilan edilmesinin ardından 45 gün süre ile tekrar test edilmemesi uygun bulunmuştur.

Zikredilen test sürecinin tamamen TAREKS’e aktarılması diğer bir ifade ile teste yönlendirilecek ürünlerin başvuru yapılır yapılmaz sistemde ilan edilmeleri ve testi olumlu sonuçlanan ürünlerin 45 gün süre ile teste yönlendirilmemeleri sistem aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, tarafımıza iletilen özel sektör taleplerinin ekseriyetinde, başvuru kaleminde kaç adet ürün olması durumunda testin yapılacağının belli olmamasından şikayet edilmektedir.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülen ithalat denetimleri risk esaslı olarak icra edilmekte olup, bu risk kriterleri ile kamuoyuna duyurulması halinde denetim sürecinin aksamasına veya suistimal edilmesine sebebiyet verecek bilgilerin açık edilmemesi ilke olarak benimsenmiştir.

Öte yandan, test ücretleri ve testlerin gerçekleştirilecekleri gün sayısı ile ilgili çizelge ekte yer almaktadır.

Bilgilerini ve konunun üyelerinize aktarılması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1- Kimyasal Testler
2- Optik Testler
3- Güneş gözlükleri test ücretleri

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşaviri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top