Search
Close this search box.

Götürü Teminatı – Önceki İşlemlerin Teminat İadesi Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-68795981-131.99-
Konu : GY 496/2 Maddesi Kapsamında Götürü Teminattan
Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük
Yükümlülüğü Devam Eden İşlemlere Ait Teminatların İadesi

15.01.2021/60684498
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 03.12.2020 tarihli ve E-68795981-157.01-00059541219 sayılı yazımız.
b) 04.12.2020 tarihli ve E-68795981-157.02.01-00059566055 sayılı yazımız.

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 15.01.2021/60660942 tarihli/sayılı yazıları ekte gönderilmekte olup, söz konusu yazılarında aynen;

03.12.2021 tarihli ve 59507879 sayılı yazıda özetle, Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca götürü teminat için verilecek yeni teminat mektubunun, Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri içermesi ve iadeye konu teminatın sadece götürü teminat verilecek antrepoya konu işlemleri kapsaması koşullarıyla antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatların iade taleplerinin mezkur Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 31.12.2020’den sonra karşılanabileceği ve BİLGE Sisteminde teminat türü değişikliklerinin ne şekilde yapılabileceği hususları bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza, ilgi yazımızda belirtilen işlemler için bazı gümrük idarelerinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesi çerçevesinde cezai işlem uygulandığı intikal ettirilmektedir.

İlgi yazımızda;

Gümrük Yönetmeliğinin 496/2 maddesinde, daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi hükmüne yer verildiği, Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca götürü teminat için verilecek yeni teminat mektubunun, Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri içermesi, bu bağlamda antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için de teminat değişikliği yapılacak olması ve iadeye konu teminatın sadece götürü teminat verilecek antrepoya konu işlemleri kapsaması durumunda antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatların iade edilebileceği,

BİLGE Sisteminde “Kapatılabilir” statüdeki beyannamelerde teminat türü değişikliğin yapılabildiği, bu kapsamda antrepolarda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın iade edilmesinin uygun bulunması durumunda iadeye konu teminatları içeren antrepo beyannamelerinde GTRANT-1 ya da GTRANT-2 teminat türlerinin seçilmesi suretiyle yeni teminat kaydının oluşturulması ve söz konusu beyannamelerde iadesi uygun bulunan teminat türüne ait kayıtların iptal edilmesi yönünde işlem yapılabileceği

Hususları da belirtilmiştir.

Bu çerçevede ilgi yazımızda, götürü teminat sistemine geçecek antrepolarla ilgili olarak antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatların iade taleplerinin karşılanabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesine göre Ek-77/A’ya uygun verilen yeni teminat mektubunun, Gümrük Yönetmeliğinin 496/2 maddesi uyarınca Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri içermesi gerektiği açıklamakta olup bu itibarla, Gümrük Yönetmeliğinin 496 ncı maddesi dikkate alınarak, ilgi yazımızda belirtilen işlemlerle ilgili olarak Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre cezai işlem uygulanmaması gerekmektedir.” bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Güngör YILDIRIM
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Ek:1 adet yazı

Dağıtım:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top