image_pdfimage_print

  T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-17474625-663.02-00067367880
Konu : BTB-YKTS Entegrasyonu

21.09.2021/67367880
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No: 14) dördüncü maddesi gereği, Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari bir karar olup, BTB Bölge Müdürlüğünüzce düzenlenmektedir.

2018 Yılı İç Denetim Programı kapsamında gerçekleştirilen “Sınıflandırma ve BTB İşlemleri”
konulu denetim faaliyeti sonucunda düzenlenen 27.12.2019 tarihli ve 2019-1083-6, 2019-4112-3, 2019-5017-4 sayılı denetim raporunda yer verilen önerilerden BTB Programı – YKTS Entegrasyonu hususunda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünden alınan 08.09.2021 tarihli ve 67081025 sayılı yazıda, gerek Genel Müdürlüğümüz gerekse de İç Denetim Birim Başkanlığının yazısına istinaden Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Sisteminde, vergi numaralarının YKTS sisteminden alınacak şekilde tekrar düzenlendiği, yükümlülerin BTB E-Başvuru sistemi üzerinden başvuru yaparken, hak sahibi bilgilerini ilgili alana yazdıktan sonrasında, hak sahibi ad, adres ve telefon numaralarının YKTS sistemi üzerinden otomatik olarak getirileceği, başvuru yapan kişinin geçerli bir firma temsilcisi olup olmadığının kontrol edileceği, eğer firma temsilcisi ise, başvuru yapmış olduğu firmayı temsil yetki süresinin kontrol edileceği, başvuru aşamasında vergi numarasını yazdıktan sonrasında, firma temsilcisinin temsil süresi bitmiş ise, sistemin başvuru yapan kişinin başvurusunu iptal ederek kullanıcıyı otomatik olarak şifre giriş ekranına yönlendireceği, bunların yanı sıra, başvuru sahibi bilgilerinin de YKTS’den otomatik olarak getirilecek şekilde düzenlenmiş olduğu, ad, adres, telefon numarası bilgilerine ilave olarak KEP adreslerinin de eklenildiğine yer verilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Dağıtım:
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print