image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

Sayı  : E-73421605-145-00067443004
Konu : SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi

21.09.2021 /67443004
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere SEBİS, halihazırda BİLGE Kullanıcı kodu doğrulaması yaparak BİLGE Şifresi olan her kullanıcının profil ayrımı yapmaksızın sistemde bildirim yapmasına müsaade etmekte olup BİLGE Sistemi Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme ekranında, SEBİS için herhangi bir profil bulunmamaktadır. Sistemin daha sağlıklı yürütülebilmesini teminen BİLGE Sistemi üzerinde, “Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi” (SEBİS) için ayrı bir profil oluşturulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesin de; “Kullanıcı Yetkilendirme ve Tanımlama” projesi “SEBİS” proje başlığı altında “Mükellef Ön Beyan” ismi ile yeni bir kullanıcı profili oluşturulmuş ve SEBİS’e mükellef girişinin söz konusu yetki ile yapılabilmesinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup 11.10.2021 tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyecektir.

Bu kapsamda; gerekli duyurunun bağlantı idareleriniz ve mükellefler nezdinde yapılarak serbest bölge işlemlerinin kesintisiz devam edebilmesini teminen SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinin anılan tarihe kadar ilgili kullanıcılara tanımlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print