image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21558579-166.99[GGM-01]
Konu : Fazla Mesai Programı-Pilot Uygulama Erteleme

14.12.2021 / 70004233
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 06.12.2021 tarihli ve E-21558579-166.99[GGM-01]-00069747502 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazıda özetle, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda
yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sistemde yapılan yeni düzenleme ve iyileştirmelerin 13.12.2021 tarihi itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınmasının öngörüldüğü bildirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu sistemde gerçekleştirilen teknik düzenlemelerin 10.01.2022 tarihi saat 12:00 itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınması uygun görülmüştür.

Konuya ilişkin ilgili dış ticaret erbabının bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna
YASED-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
GAİD-Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print