image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-17474625-162.01-
Konu : Forklift

20.10.2021 / 68366647
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 84.27 tarife pozisyonunda yer alan arazi forkliftlerinin sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde çeşitli tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere Türk Gümrük Tarife Cetvelinde elektrik motorlu olmayan kendinden hareketli forkliftler ve diğer yük arabaları 8427.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmış olup, kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olan arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları 8427.20.11.00.00 GTİP’inde, diğerleri ise 8427.20.19.00.00 GTİP’inde sınıflandırılmaktadır.

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları, diğer forklift ve yük arabalarından daha iyi çekiş ve hareket kabiliyetine sahip büyük, traktör tipi lastikleri bulunmasıyla ayırt edilmekte bu nedenle de, fabrika, depo veya antrepo gibi iç mekânlar dışında inşaat, yol bakımı, tersane, çiftlik, orman gibi yumuşak zemin, çamur, kayalık
ve engebeli veya stabil olmayan yüzeylerde de çalışabilmektedir.

Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğün den alınan 15.10.2021 tarihli E-93285864-100-2968856 sayılı yazıda, Endüstriyel Forklift İmalatçıları Birliği ile Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığına bağlı Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi Kurumu tarafından oluşturulan ve ekte bir örneği yer alan forklift sınıflandırma sının ülkemiz açısından da uygulanabilir olduğu belirtilmekte olup arazi tip forkliftler söz konusu sınıflandırmada Class VII başlığı altında yer almaktadır.

Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a
Genel Müdür

Ekler:
Ek 1 – 1 adet doküman

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

—– // —–

 

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-93285864-100-2968856 15.10.2021
Konu : Sanayi İşleri (Genel)

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi :14.09.2021 tarihli ve 00067182870 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınızda, arazi forkliftlerinin özellikleriyle ilgili bazı bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, forkliftlerin çeşitleri ve özelliklerine ilişkin ülkemiz mevzuatında bir tanım, standart vb. olup olmadığı, Endüstriyel Forklift İmalatçıları Birliği ile Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığına bağlı Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi Kurumu tarafından oluşturulan forklift sınıflandırmasının ülkemiz açısından da uygulanabilir olup olmadığı konusunda Bakanlığımızdan bilgi talebi istenmiştir.

Konu ile ilgili olarak ilgili sektör ve derneklerden görüş talep edilmiş olup, alınan görüşlerde, forklifler ile ilgili sınıflandırmanın ilgili yazınızda belirtilen sınıflandırma ile uyuştuğu görülmektedir.

Bununla birlikte, ekte gönderilen bilgilerde, ayrıca forklift sınıflandırmalarında kullanılan mevzuat ve ilgili standartlar yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Serkan ÇELİK
Bakan a
Genel Müdür V

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print