T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı   : E-17474625-010.06.01-
Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması
13.11.2021/68908333
DAĞITIM YERLERİNE
GENELGE
(2021/30)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

EK: Liste

EK : 

Eşya Tanımı

Tarife

Pozisyonu Gerekçe

Solenoid bobin olarak adlandırılan, bobinden geçen elektrik akımı ile manyetik bir özellik kazanarak bu özellik sayesinde çeşitli makine veya cihazların bünyesinde çekici veya bırakıcı kuvvet olarak kullanılan ve bir tür elektromıknatıs olarak tanımlanan eşya. Eşya elektrik akımıyla yaratılan manyetik alan sayesinde mekanik bir hareket üretmektedir. 8505.90 GYK (1) ve (6). 85.05 tarife pozisyonu açıklama notları.

(Eşya kullanılacağı ürünün bileşenleriyle mücehhez olduğu takdirde ilgili makine veya cihazın aksamı olarak sınıflandırılır. Örneğin valfe ait aksam-parça içermesi halinde 8481.90)

Görüntüyü yakalayan bir görüntü sensörü ve bu görüntüyü bir elektronik sinyale dönüştüren bir işlemciden oluşan kamera baskılı devre kartı (camera-board-kamera kartı) 8525.80

GYK (1) ve (6),

AS İzahnamesinin 85.25 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notları. Baskılı devre kartının üzerinde görüntü sensörü ve işlemciden birinin olmaması durumunda 8529.90 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

Levha şeklinde, gümrüğe sunulduğu haliyle herhangi bir aydınlatma cihazına ait olduğu anlaşılamayan difüzörler (Işık kaynağından çıkan parlak ışığı kontrol altına alan ve yumuşak bir şekilde yayan optik malzeme) 90.01 GYK (1).

AS İzahnamesinin 90.01 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notları. Lamba ve aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları vb. ne ait olduğunu üzerindeki bileşenlerden anlaşılabilen difüzörlerin 94.05 tarife pozisyonunda aksam olarak sınıflandırılması gerekmektedir.

Cep telefonu, tablet vb. dokunmatik ekrana sahip ürünlerde veri girişi amacıyla kullanılan stylus olarak da adlandırılan kalemler. (Elektronik bileşenleri olsun olmasın) 9608.30 GYK (1) ve (6).

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.