Gümrükler Genel Müdürlüğü (ÖTV – Vernikler, Anorganik Karma Çözücüler ve İncelticiler)

Gümrükler Genel Müdürlüğü (ÖTV – Vernikler, Anorganik Karma Çözücüler ve İncelticiler)

  T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-85593407-156.01-00064106885
Konu: ÖTV

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 20.05.2021 tarihli dilekçeniz.

     İlgide kayıtlı dilekçenizde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (1) sayılı liste B cetvelinde belirtilen 3824.99.96.90.68 – diğerleri” GTİP altında sınıflandırılan vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticilere tanımlı ürünler haricindeki ürünlerin ÖTV kapsamında olup olmadığı hususunun bildirilmesi istenilmektedir.

     27 Mart 2018 Tarihli 30373 sayılı 2. Mükerrer “7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve aynı resmi gazetede yayımlanan 3. Mükerrer “2018/11542 sayılı 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II), ye (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları İle Oranlarının Belirlenmesi Ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” uyarınca ÖTV listelerinde güncelleme yapılmış ve ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin B cetveli kapsamında yer alan 3824.99.96.90.68 Diğerleri” GTİP kapsamında yer alan tüm eşya 27.03.2018 tarihinden itibaren ÖTV kapsamına alınmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız