Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (İngiltere STA)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (İngiltere STA)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı   :E-16934678-030.01-00064188747
Konu :İngiltere STA

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi : 20.04.2021 tarih ve 567 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı İthalat Rejim Kararı ile 19/4/2021 tarihli ve 3838 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar doğrultusunda 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında menşeli olarak gelen ve tercihli menşe statüsünü gösteren menşe beyanı ibraz edilip teminata bağlanan işlemler için teminatların ne zaman iade edileceği sorulmaktadır.

Yazınızda bahsi geçen 3837 ile 3838 sayılı Kararlar ile İngiltere ile STA kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemi söz konusu eşyaya Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi/toplu konut fonu/ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı, alınan teminatlar hakkında gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı ifade edilmektedir.

Öte yandan, 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazımız ile 1 Ocak 2021 tarihi ile anılan anlaşmanın menşe kurallarına dair hazırlanan Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih arasında Türkiye-İngiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen ithalat işlemleri için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi yönünde tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerimiz talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla, anılan Kararlarda da atıfta bulunulan gümrük mevzuatına karşılık gelen ve 1 Ocak-13 Nisan 2021 dönemi ile 14 Nisan 2021 tarihi sonrası için ayrı ayrı yayımlanacak menşe yönetmeliklerinin ardından söz konusu teminatlar talep üzerine ilgili gümrük idarelerimizce ilgili mevzuat kapsamında iade edilecektir.

Bilgilerini rica ederim.

Emre Orhan ÖZTELLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız