İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması Hakkında

İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-111[GGM-9]
Konu : İş Makinası İthalatında Model Yılı
Uygulaması

25.12.2020 / 60128954
DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Rejimi Kararı‘nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.12.2020 tarihli ve 60061200 sayılı yazıda;

… 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının 31/12/2020 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2021 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı`nın 2 ve 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

Denilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve 2020 yılında üretilmiş olan 8429.51, 8429.52, 8429.59 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan iş makinaları için İthalat Genel Müdürlüğü’nün mezkur yazısında belirtilen şekilde işlem ifası hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: 1 yazı.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print