Search
Close this search box.

İstisnai Kıymet 2 Nolu KDV Beyannamesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-80572740-205-00072161857
Konu : İstisnai Kıymet-2 No’lu KDV Beyannamesi

DAĞITIM YERLERİNE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, 2 Nolu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünde yer alan “Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim”  tablosuna “106-İthal Edilen Malın Bedeline Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” tür kodu, ekler bölümüne “Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine ilişkin Bilgiler” ayrıntı tablosu ve Gider Ekle fonksiyonunda “KDV Tevkifatlı Alım” seçeneğinde yer alan “KDV Tevkifat Kutucuğuna” “106- İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” tür kodu eklendiği duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, ithal edilen malla ilgili gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra ortaya çıkacağı bilinen veya bilinmesi mümkün olmayan, gümrük kıymetine veya KDV matrahına eklenecek bir kıymet unsurunun gümrük idaresine beyan edilmesi hükümleri Gümrük Yönetmeliği’nin İstisnai Kıymetle Beyan başlığı altında 53’üncü maddesi kapsamında açıklanmıştır.

Ancak zaman zaman, söz konusu tamamlayıcı beyan yerine 2 No.lu KDV Beyannamesi verilmek suretiyle mezkûr kıymet unsurlarına ilişkin KDV’nin ilgili vergi dairesine ödendiği ve gümrük idaresine hiçbir beyanda bulunulmadığı gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, süresi içinde beyan edilmemesi ve noksan vergi tahakkukuna sebebiyet veren bu durumun sonradan yapılan denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde Gümrük Kanunu‘nun 234’üncü maddesinin uygulanması, ithal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın gümrük idaresine beyan edilmeyip vergi dairesine beyan edilen ve sadece KDV’ye tabi olan beyanlar için ise Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesi uyarınca usulsüzlük
cezası uygulanması mümkündür.

Dolayısıyla, Genel Müdürlüğümüzce sistematik bir şekilde yürütülen sonradan ve ikincil kontrol denetimleri neticesinde, herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması adına ithal edilen malla ilgili gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra ortaya çıkan her türlü kıymet unsurunun gümrük idaresine İstisnai Kıymetle Beyan hükümleri çerçevesinde beyan edilmesi önem arz etmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Mehmet TAN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ankara-Bursa-İzmir-İstanbul-Mersin Gümrük Müşavir Dernekleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

 


Sitemizin “Sektörel Bakış” kısmında AB Mevzuat Uzmanlarınca Hazırlanan “Katma Değer Vergisine İlişkin Soru ve Cevaplar” Çalışmasına Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisine İlişkin Soru ve Cevaplar 

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top