Search
Close this search box.

İlave Gümrük Vergisi Uygulama 23.02.2022

Kaydet
Kapat

24.02.2022 Tarihli 31760 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 5207

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

23 ŞUBAT 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolardan, bu Kararın eki 1 ve 2 sayılı listelerde GTİP numaraları belirtilen eşyaya ait satırlar çıkarılmış ve mezkur Karara ilişik Ek-3 sayılı tablo, bu Kararın eki “Ek-3” sayılı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Ek 1 Sayılı Liste (İlave Gümrük Vergisi Uygulaması)

Ek 2 Sayılı Liste (İlave Gümrük Vergisi Uygulaması)

Ek 3 Sayılı Tablo (İlave Gümrük Vergisi Uygulaması)

1 SAYILI LİSTE

GTİP GTİP GTİP
3213.10.00.00.00  4418.99.00.00.11  4601.93.10.00.00
3213.90.00.00.00  4418.99.00.00.12  4601.93.90.00.00
3604.10.00.00.00  4418.99.00.00.13  4601.94.05.00.00
3604.90.00.00.11  4418.99.00.00.14  4601.94.10.00.00
3604.90.00.00.12  4418.99.00.00.15  4601.94.90.00.00
3604.90.00.00.13  4418.99.00.00.19  4601.99.05.00.00
3604.90.00.00.19  4419.11.00.00.00  4601.99.10.00.00
3701.91.00.00.11  4419.12.00.00.00  4601.99.90.00.00
3701.91.00.00.12  4419.19.00.00.00  4602.11.00.10.00
3701.91.00.00.13  4419.20.10.10.00  4602.11.00.20.00
3701.91.00.00.19  4419.20.10.20.00  4602.11.00.90.00
3701.99.00.00.00  4419.20.10.90.00  4602.12.00.10.00
4414.10.10.00.00  4419.20.90.10.00  4602.12.00.20.00
4414.10.90.00.00  4419.20.90.20.00  4602.12.00.90.00
4414.90.00.00.00  4419.20.90.90.00  4602.19.10.00.00
4415.10.10.00.11  4419.90.00.10.00  4602.19.90.10.00
4415.10.10.00.19  4419.90.00.20.00  4602.19.90.90.00
4415.10.90.00.00  4419.90.00.90.00  4602.90.00.10.00
4415.20.20.00.00  4420.11.10.00.00  4602.90.00.90.00
4415.20.90.00.00  4420.11.90.00.00  4811.41.20.00.00
4416.00.00.10.00  4420.19.00.00.00  4811.41.90.10.00
4416.00.00.90.00  4420.90.10.00.00  4817.10.00.00.00
4418.11.00.00.00  4420.90.91.00.00  4817.20.00.00.00
4418.19.50.00.00  4420.90.99.00.00  4817.30.00.00.00
4418.19.90.00.00  4421.10.00.00.00  4818.10.10.10.00
4418.21.10.00.11  4502.00.00.00.00  4818.10.10.90.00
4418.21.10.00.19  4503.10.10.00.00  4818.10.90.10.00
4418.21.90.00.11  4503.10.90.00.00  4818.10.90.90.00
4418.21.90.00.19  4503.90.00.00.00  4818.20.10.00.00
4418.29.50.00.11  4504.10.11.00.00  4818.20.91.00.00
4418.29.50.00.19  4504.10.19.00.00  4818.20.99.00.00
4418.29.80.00.11  4504.10.91.00.00  4818.30.00.00.00
4418.29.80.00.19  4504.10.99.00.11  4818.90.10.00.00
4418.30.00.00.00  4504.10.99.00.12  4818.90.90.00.00
4418.40.00.00.00  4504.10.99.00.19  4909.00.00.11.00
4418.50.00.00.00  4504.90.20.00.00  4909.00.00.12.00
4418.73.10.00.00  4504.90.80.00.00  4909.00.00.19.00
4418.73.90.00.00  4601.21.10.00.00  4910.00.00.00.00
4418.74.00.00.00  4601.21.90.00.00  4911.10.10.00.00
4418.75.00.00.00  4601.22.10.00.00  4911.10.90.00.00
4418.79.00.00.00  4601.22.90.00.00  5901.10.00.00.00
4418.81.00.00.00  4601.29.10.00.00  6701.00.00.00.11
4418.82.00.00.00  4601.29.90.00.00  6701.00.00.00.12
4418.83.00.00.00  4601.92.05.00.00  6701.00.00.00.13
4418.89.00.00.00  4601.92.10.00.00  6703.00.00.00.11
4418.91.00.00.00  4601.92.90.00.00  6703.00.00.00.19
4418.92.00.00.00  4601.93.05.00.00  6704.11.00.00.00
GTİP GTİP GTİP
6704.19.00.00.00  6904.90.00.00.19  7310.21.99.00.00
6704.20.00.00.11  6907.21.00.00.00  7310.29.10.00.00
6704.20.00.00.19  6907.22.00.00.00  7310.29.90.10.00
6704.90.00.00.11  6907.23.00.00.00  7310.29.90.90.00
6704.90.00.00.19  6907.30.00.00.00  7314.20.90.00.00
6801.00.00.00.00  6907.40.00.00.00  7314.31.00.00.00
6802.10.00.10.00  6910.10.00.00.00  7314.39.00.00.00
6802.10.00.90.11  6910.90.00.00.00  7314.41.00.00.00
6802.10.00.90.19  7016.10.00.00.00  7314.42.00.00.00
6802.21.00.00.11  7016.90.10.00.11  7314.49.00.00.00
6802.21.00.00.12  7016.90.10.00.19  7315.20.00.00.00
6802.21.00.00.13  7016.90.40.00.00  7319.40.00.00.11
6802.21.00.00.19  7016.90.70.00.00  7319.40.00.00.19
6802.29.00.10.00  7018.10.11.00.00  7319.90.10.00.00
6802.29.00.90.00  7018.10.19.00.00  7319.90.90.00.11
6802.91.00.00.11  7018.10.30.00.00  7319.90.90.00.12
6802.91.00.00.19  7018.10.51.00.00  7319.90.90.00.19
6802.92.00.00.00  7018.10.59.00.00  7320.10.11.00.00
6802.99.10.00.00  7018.10.90.00.00  7320.10.19.00.00
6802.99.90.00.00  7018.90.10.00.11  7320.10.90.00.00
6803.00.10.00.00  7018.90.10.00.12  7322.11.00.00.11
6803.00.90.00.00  7018.90.90.00.00  7322.11.00.00.12
6809.11.00.00.00  7101.10.00.00.11  7322.19.00.00.11
6809.19.00.00.00  7101.21.00.00.00  7322.19.00.00.12
6809.90.00.00.00  7103.10.00.00.11  7326.90.30.00.00
6810.11.10.00.00  7103.10.00.00.12  8207.40.10.10.00
6810.11.90.00.11  7103.10.00.00.13  8207.40.30.10.00
6810.11.90.00.19  7103.10.00.00.19  8212.10.90.10.11
6810.19.00.00.00  7308.10.00.00.00  8212.10.90.10.19
6810.91.00.00.00  7308.20.00.00.00  8212.10.90.20.11
6810.99.00.00.11  7308.30.00.00.11  8212.10.90.20.19
6810.99.00.00.19  7308.30.00.00.19  8212.90.00.00.00
6813.20.00.21.00  7308.40.00.00.00  8213.00.00.10.11
6813.20.00.29.00  7309.00.10.00.11  8213.00.00.10.12
6813.20.00.90.00  7309.00.10.00.12  8213.00.00.10.13
6813.81.00.10.00  7309.00.30.00.11  8213.00.00.10.19
6901.00.00.00.00  7309.00.30.00.12  8213.00.00.20.00
6902.10.00.90.11  7309.00.51.00.00  8214.10.00.00.11
6902.10.00.90.19  7309.00.59.00.11  8214.10.00.00.12
6902.20.10.00.00  7309.00.59.00.12  8214.10.00.00.19
6902.20.91.00.11  7309.00.90.00.11  8214.20.00.00.11
6902.20.91.00.19  7309.00.90.00.12  8214.20.00.00.19
6902.20.99.90.11  7310.10.00.10.00  8214.90.00.11.11
6902.90.00.00.19  7310.10.00.90.00  8214.90.00.11.12
6904.10.00.00.11  7310.21.11.00.00  8214.90.00.12.00
6904.10.00.00.19  7310.21.19.00.00  8214.90.00.15.00
6904.90.00.00.11  7310.21.91.00.00  8306.21.00.00.00
GTİP  GTİP GTİP
8306.29.00.10.00 8705.90.30.00.00 9602.00.00.10.00
8306.29.00.30.00  8705.90.80.10.11  9602.00.00.90.14
8306.29.00.90.00  8705.90.80.10.12  9602.00.00.90.18
8306.30.00.00.00  8716.39.30.00.00  9603.10.00.00.00
8310.00.00.00.00  8716.39.50.00.00  9603.21.00.00.11
8414.60.00.00.00  8716.39.80.00.00  9603.21.00.00.12
8419.90.85.90.12  8716.40.00.00.00  9604.00.00.00.00
8430.20.00.00.11  8716.80.00.10.00  9605.00.00.10.00
8430.20.00.00.12  8716.80.00.90.12  9605.00.00.20.00
8474.90.10.10.00  8716.80.00.90.18  9605.00.00.90.00
8474.90.10.90.11  8716.90.10.00.00  9612.10.80.10.00
8474.90.10.90.12  8716.90.30.00.00  9612.10.80.90.00
8474.90.90.10.00  8716.90.50.00.00  9612.20.00.00.00
8474.90.90.90.11  8716.90.90.00.11  9614.00.10.00.00
8474.90.90.90.12  8716.90.90.00.12  9614.00.90.00.00
8474.90.90.90.13  8716.90.90.00.21  9618.00.00.00.00
8479.10.00.00.19  8716.90.90.00.29  9619.00.30.10.00
8510.10.00.00.00  8907.10.00.00.00  9619.00.30.90.00
8510.20.00.00.11  8907.90.00.00.11  9619.00.40.10.00
8510.20.00.00.12  8907.90.00.00.16  9619.00.40.90.00
8510.30.00.00.00  9001.30.00.00.00  9619.00.50.10.00
8510.90.00.10.00  9001.40.20.00.00  9619.00.50.90.00
8510.90.00.20.00  9001.40.41.00.00  9619.00.71.10.00
8510.90.00.90.00  9001.40.49.00.00  9619.00.71.90.00
8511.10.00.90.00  9001.40.80.00.00  9619.00.75.10.00
8512.30.90.00.11  9010.60.00.00.00  9619.00.75.90.00
8512.30.90.00.12  9405.91.90.90.11  9619.00.79.10.00
8512.30.90.00.19  9505.10.10.00.00  9619.00.79.90.00
8516.50.00.00.00  9505.10.90.00.00  9619.00.81.10.00
8516.90.00.00.15  9505.90.00.00.00  9619.00.81.90.00
8518.21.00.00.00  9507.10.00.00.00  9619.00.89.10.00
8518.22.00.00.00  9507.20.10.00.00  9619.00.89.90.00
8518.29.00.90.00  9507.20.90.00.00  9620.00.10.00.00
8518.90.00.50.00  9507.30.00.00.00  9620.00.91.00.00
8528.71.19.00.11  9507.90.00.00.00  9620.00.99.00.00
8528.71.19.00.19  9508.10.00.00.00  9701.22.00.00.00
8528.71.99.00.00  9508.21.00.00.00  9701.29.00.00.00
8531.10.30.00.11  9508.22.00.00.00  9701.92.00.00.00
8539.21.30.00.00  9508.23.00.00.00  9701.99.00.05.00
8539.29.30.00.00  9508.24.00.00.00  9701.99.00.10.00
8704.60.00.00.00  9508.25.00.00.00  9701.99.00.20.00
8704.90.00.00.00  9508.26.00.00.00  9701.99.00.30.00
8705.10.00.00.11  9508.29.00.00.00  9701.99.00.40.00
8705.10.00.00.19  9508.30.00.00.00  9701.99.00.50.00
8705.20.00.00.00  9508.40.00.00.00  9701.99.00.60.00
8705.30.00.00.00  9601.10.00.00.00  9701.99.00.70.00
8705.40.00.00.00  9601.90.00.00.00  9701.99.00.90.00

 


2 SAYILI LİSTE

GTİP
1704.90.10.00.00
1806.10.15.00.00

 Ek-3

G.T.İ.P.
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
DİP
NOT
AB, BK, B-HER,
EFTA, F. ADA
G.KO
RE
M
L
Z
S
N
G
K
O
S
İR
AN
V
N
Z
GTS ÜLKELERİ
EA
ÖT
G
1806.90.39.00.00
1,2,3
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
1905.31.91.00.00
1,4
0
0
0
0
0
0
0
15
15
15
15
2102.10.31.00.00
1
0
0
0
0
0
0
0
4,3
4,3
4,3
4,3
2102.10.39.00.00
1
0
0
0
0
0
0
0
4,3
4,3
4,3
4,3

(1) Şili Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.

(2) “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” kapsamında yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri için Sağlık Bakanlığınca düzenlenen kontrol belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

(3) İsrail Devleti için yalnız snack çikolatalar ile kakaolu helvalarda %0 olarak uygulanır.

(4) Arnavutluk Cumhuriyeti için %0 olarak uygulanır.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top