09.06.2020 Tarihli 31150 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2638

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

8 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan ”6. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

Dipnot

AB, EFTA, F.ADA.

GÜR.

B- HER*

G.KORE

MLZY.

SİNG.

KOS.

D-8

D.Ü.

0602.90.46.00.00

15,5 0 0 0 19,5 1,9 19,5 15 19,5 1

0602.90.47.00.00

15,5 0 0 0 19,5 1,9 19,5 15 19,5

1

0602.90.48.00.00

15,5 0 0 0 19,5 1,9 19,5 15 19,5

1

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “35., 45. ve 53. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

Dipnot

AB, EFTA, F.ADA.

GÜR.

B- HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. D-8

D.Ü.

4501.10.00.00.00

0 0 0 0 0 0 0 15 15

1, 2

4501.90.00.00.00

0 0 0 0 0 0 0 15 15

1, 2

MADDE 3- Bu Karar, yayımını takip eden onuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.