image_pdfimage_print

13.06.2021 Tarihli 31510 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4087

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

12 Haziran 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin  gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonundaki (8) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

 
MADDE 2 – Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan 1512.11.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) ürüne ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız

———-  // ———-

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlerin  gümrük vergisinin yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli ve söz konusu tablonun sonundaki (8) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmadan önceki aşağıdaki şekildedir. 

8 : 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır

————————————————————————————————————————————————

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan 1512.11.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) ürüne ilişkin satırın yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli ve söz konusu tablonun sonundaki (8) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmadan önceki aşağıdaki şekildedir. 

(1) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

image_pdfimage_print