01.10.2021 Tarihli 31615 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4560

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

30 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede bulunan tablolarda yer alan “AB, EFTA, F.ADA” şeklindeki sütun başlıkları “AB” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “9. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki (9) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.
Dip
not
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB
GÜR
B-HER
G. KORE
MLZ
SNG
KOS
VNZ
D-8
0901.21.00.00.00
2,9
15
0
0
0
0
4,8
17
0
10
17
0901.22.00.00.00
2,9
15
0
0
0
0
4,8
17
0
10
17
“(9) İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliği için gümrük vergisi %11 olarak uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “22. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda G.T.İ.P.’leri belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki (6) numaralı dipnot eklenmiştir. 

G.T.İ.P.
Dip
not
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB
GÜR
B-HER
G. KORE
MLZ
SNG
KOS
VNZ
D-8
2208.90.91.10.00
5,6
50
0
0
70
70
70
0
35
70
70
2208.90.99.10.00
5,6
50
0
0
70
70
70
0
35
70
70
“(6) Norveç Krallığı ve İzlanda Cumhuriyeti için AB sütunundaki oran uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Karara ekli II sayılı liste ve dipnotları, Ek-1’de gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Karara ekli III sayılı liste ve dipnotları, Ek-2’de gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerim Ticaret Bakanı yürütür.

Ek 1 ve Ek 2 Listeler İçin Link’e Tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız