01.10.2021 Tarihli 31615 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4559

Ekli “İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7275 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

30 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İSVİÇRE KONFEDERASYONU VEYA LİHTENŞTAYN PRENSLİĞİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 25/5/2021 tarihli ve 4020 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması uyarınca, İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği menşeli ürünler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

İthalat vergileri

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, yalnızca söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen oran % (yüzde) olarak uygulanır. Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 5- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır.

Diğer mevzuat

MADDE 6- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Tarife Kontenjanı Miktarı*

İthalat Vergileri

0404

Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

100 ton

i

0405

Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri

250 ton

0

0406

(0406.90.21.00.00,

0406.90.29.00.00,

0406.90.32 hariç)

Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler [Beyaz ve tulum peynir ile kaşkaval ve çedar hariç]

350 ton

0

0704.10

Karnabaharlar ve başlı brokoli

50 ton

i

0705

Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)

50 ton

i

0706

Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)

50 ton

i

0709

(0709.92.10.00.00,

0709.92.90.00.00 hariç)

Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

[Zeytin hariç]

50 ton

i

0710

Sebzeler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

50 ton

i

0712

Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

50 ton

i

0712.39

Diğerleri

50 ton

i

0808.10 (0808.10.80.00.11,

0808.10.80.00.13,

0808.10.80.00.14 hariç)

Elma [Golden, Starking ve Starkrimson hariç]

250 ton

i

0811.90

Diğerleri

100 ton

i

1601

Etten yapılmış sosisler

200 ton

i

1602

Hazırlanmış veya konserve edilmiş etler [Domuz etinden olanlar hariç]

200 ton

i

2009.12, 2009.19, 2009.31, 2009.39,

– Dondurulmamış, Brix değeri 20’yi geçmeyenler

1.000 ton

ii

2009.71, 2009.79, 2009.81, 2009.89, 2009.90

– Diğerleri

– Brix değeri 20’yi geçmeyenler

– Diğerleri

– Brix değeri 20’yi geçmeyenler

– Diğerleri

– Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

– Diğerleri

– Karışık haldeki meyva ve sebze suları

 

 

2204.21

Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar

30.000 lt

i

2204.29

Diğerleri

30.000 lt

i

2206

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

30.000 lt

i

2207.10

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol

30.000 lt

i

2309

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar

200 ton

0

* Söz konusu tarife kontenjanı miktarları İsviçre Konfederasyonu ve Lihtenştayn Prensliği için açılan toplam miktarları göstermektedir.
(i): İthalat Rejimi Kararı’nın “DÜ” sütununda yer alan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50’si uygulanır.
(ii): İthalat Rejimi Kararı’nın “DÜ” sütununda yer alan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %85’i uygulanır.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız