26.10.2021 Tarihli 31640 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4634

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

25 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (14) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.
Dip
not
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB
GÜR
B-HER
G. KO
RE
MLZ
SNG
KOS
VNZ
D-8
1207.60.00.00.00
14
23,4
0
0
23,4
23,4
1,5
0
23,4
23,4
23,4
            
“(14) 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır”

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonunda aşağıda yer alan (2) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.
Dip
not
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB
GÜR
B-HER
G. KO
RE
MLZ
SNG
KOS
VNZ
D-8
1512.11.10.00.00
1,2
22,5
22,5
22,5
0
0
22,5
0
22,5
22,5
22,5
1512.11.91.00.00
1,2
10
10
10
10
10
10
0
10
10
10
“(2) 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerim Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.