29.05.2023 Tarihli 32205 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kapsam

MADDE 1- 22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti* (ABD Doları/Ton)
7013.10.00.10.00  Sofra ve mutfak işleri için olanlar 2500
7013.10.00.90.00  Diğerleri 2500
7013.22.10.00.00  El imali olanlar 5000
7013.22.90.00.00  Makina imali olanlar 4000
7013.28.10.00.00  El imali olanlar 1500
7013.28.90.00.00  Makina imali olanlar 1500
7013.33.11.00.00  Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 6500
7013.33.19.00.00  Diğerleri 5000
7013.33.91.00.00  Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 4500
7013.33.99.00.00  Diğerleri 4000
7013.37.10.00.00  Sertleştirilmiş camdan olanlar 1300
7013.37.51.00.00  Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 1500
7013.37.59.00.00  Diğerleri 1500
7013.37.91.00.00  Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 1500
7013.37.99.00.00

 Diğerleri 1500
7013.41.10.00.00  El imali olanlar 4500
7013.41.90.00.00  Makina imali olanlar 4000
7013.42.00.00.00 0o C ile 300oC’ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10 -6 /Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar 1500
7013.49.10.00.00  Sertleştirilmiş camdan olanlar 1500
7013.49.91.00.00  El imali olanlar 1500
7013.49.99.00.00 Makina imali olanlar 1500
7013.91.10.00.00  El imali olanlar 5500
7013.91.90.00.00  Makina imali olanlar 4500
7013.99.00.00.00  Diğerleri 1500

*Ton: Brüt Ağırlık

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017/9 ’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun (eski) hali;

G.T.İ.P Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti* (ABD Doları/Ton)
7013.10.00.10.00  Sofra ve mutfak işleri için olanlar 2.500
7013.10.00.90.00  Diğerleri 2.500
7013.22.10.00.00  El imali olanlar 5.000
7013.22.90.00.00  Makina imali olanlar 4.000
7013.28.10.00.00  El imali olanlar 1.000
7013.28.90.00.00  Makina imali olanlar 700
7013.33.11.00.00  Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 6.500
7013.33.19.00.00  Diğerleri 5.000
7013.33.91.00.00  Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 4.500
7013.33.99.00.00  Diğerleri 4.000
7013.37.10.00.00  Sertleştirilmiş camdan olanlar 900
7013.37.51.00.00  Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 1.200
7013.37.59.00.00  Diğerleri 1.000
7013.37.91.00.00  Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 800
7013.37.99.00.00

 Diğerleri 1.000
7013.41.10.00.00  El imali olanlar 4.500
7013.41.90.00.00  Makina imali olanlar 4.000
7013.42.00.00.00  00 C ile 300 0C’ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10 -6 /Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar 1.500
7013.49.10.00.00  Sertleştirilmiş camdan olanlar 900
7013.49.91.00.00  El imali olanlar 1.200
7013.49.99.00.00 Makina imali olanlar 1000
7013.91.10.00.00  El imali olanlar 5.500
7013.91.90.00.00  Makina imali olanlar 4.500
7013.99.00.00.00  Diğerleri 700
Önceki İçerikİthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2023/7 Ek 2
Sonraki İçerikGenelge 2023/3 – Florlu Sera Gazlarının Yönetimi Hakkında