08.09.2022 Tarihli ve 31947 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/11/2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/kg*)

8427.10.10.00.00

Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar7
8427.10.90.00.00Diğerleri

8

8427.20.11.00.00

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları4
8427.20.19.00.00Diğerleri

6

8427.20.90.00.00

Diğerleri4
8427.90.00.10.00Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları

4

8427.90.00.90.00

Diğerleri4
8431.2084.27 pozisyonundaki makine ve cihazlara ait olanlar

4

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu” ibaresi “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (Forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmaz)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.