İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2007/1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2007/1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya TanımıGümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)

8517.18.00.00.19

Diğerleri

35

8517.70.00.00.00

Aksam ve parçalar

(Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)

5

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim CIF Kıymet (ABD Doları/Adet)
8517.18.00.00.19Diğerleri5,00
8517.70.90.00.19Yalnız birleştirilmiş olanlar2,30

 

image_pdfimage_print