07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)’in Ek-1’inde yer alan tablodaki 7323.93.00.00.00 G.Tİ.P.’li eşya satırı ile 8215.20.10.00.00 G.Tİ.P.’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7323.93.00.00.00 Paslanmaz çelikten olanlar 10
8215.20.10.00.00 Paslanmaz çelikten olanlar 10

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

1-

28/7/2011

28008

2-

11/7/2012

28350

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.


10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

7323.93.00.00.00 Paslanmaz çelikten olanlar 8
8215.20.10.00.00 Paslanmaz çelikten olanlar 8