07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton*)

8518.21.00.00.00

Kabinine monte edilmiş tek hoparlör

12.000

8518.22.00.00.00

Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

16.000

8518.29.00.90.00

Diğerleri

8.000

8518.90.00.50.00

Hoparlörlere ait olanlar

3.500

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız


10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)
8518.21.00.00.00 Kabinine monte edilmiş tek hoparlör 4.500
8518.22.00.00.00 Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler 5.000
8518.29.95.00.00 Diğerleri 4.000
8518.90.00.50.00 Hoparlörlere ait olanlar 3.500