07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)’in Ek-1 ‘inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

2,5

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

2,5

9401.52.00.00.00

Bambudan

3,5

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

3,5

9401.59.00.00.00

Diğerleri

3,5

9401.61.00.00.11

Çocuklar için olanlar

5

9401.61.00.00.19

Diğerleri

5

9401.71.00.00.11

Çocuklar için olanlar

8

9401.71.00.00.19

Diğerleri

8

9401.79.00.00.11

Çocuklar için olanlar

3

9401.79.00.00.19

Diğerleri

3

9401.80.00.00.11

Çocuklar için olanlar

7

9401.80.00.00.19

Diğerleri

7

9401.90.30.00.00

Ahşap olanlar

1,5

9401.90.80.00.19

Diğerleri

4

9403.20.80.90.00

Diğerleri

6

9403.60

(9403.60.10.00.00,

9403.60.30.00.00,

9403.60.90.90.00

hariç)

Diğer ahşap mobilyalar

1,5

9403.60.10.00.00 Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

3

9403.60.30.00.00 Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

18

9403.60.90.90.00 Diğerleri

2,5

9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar

2,5

9403.83.00.00.00 Hintkamışından

2,5

9403.89.00.00.00 Diğerleri

2,5

9403.90.10.00.00 Metalden olanlar

2,5

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerim Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı

Tarihi

Sayısı

1-

28/7/2011

28008

2-

15/5/2016

29713

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız


10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Brüt Kg)
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler 2,5
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) 2,5
9401.51.00.00.00 Bambu veya hint kamışından 3,5
9401.59.00.00.00 Diğerleri 3,5
9401.61.00.00.00 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar 3,5
9401.69.00.00.00 Diğerleri 3,5
9401.71.00.00.00 İçleri doldurulmuş kaplanmış olanlar 3,5
9401.79.00.00.00 Diğerleri 3
9401.80.00.00.00 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 3
9401.90.30.00.00 Ahşap olanlar 1,5
9401.90.80.00.19 Diğerleri 2
9403.20.80.90.00 Diğerleri 2,5
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar 1,5
9403.81.00.00.00 Hint kamışı veya bambudan olanlar 2,5
9403.89.00.00.00 Diğerleri 2,5
9403.90.10.00.00 Metalden olanlar 2,5