07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
8504.31.29.00.00 Diğerleri 30
9030.33.70.90.00 Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) 140
9030.39.00.19.00 Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) 100

*Kg: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/1/2007 26399
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/7/2011 28008

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız


10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P.  Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Kg.*)
8504.31.29.00.00 Diğerleri 30
9030.33.10.90.00 Yalnız voltmetreler ve ampermetreler 50
9030.39.00.19.00 Yalnız voltmetreler ve ampermetreler 100