İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2007/10’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2007/10’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
8504.31.29.00.00Diğerleri30
9030.33.70.90.00Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler)140
9030.39.00.19.00Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler)100

*Kg: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
10/1/200726399
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
28/7/201128008

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P. Eşya TanımıBirim CIF Kıymet (ABD Doları/Kg.*)
8504.31.29.00.00Diğerleri30
9030.33.10.90.00Yalnız voltmetreler ve ampermetreler50
9030.39.00.19.00Yalnız voltmetreler ve ampermetreler100

 

image_pdfimage_print