İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2007/19’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2007/19’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/19)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2007 tarihli ve 26498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/19)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti
(ABD Doları/Ton*)
3920.43.10.00.00Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler3.300

*Ton: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
19/4/200726498
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
28/7/201128008

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

19/4/2007 tarihli ve 26498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/19)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)
3920.43.10.00.00Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler2.300

 

image_pdfimage_print