İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007/28 Ek

Kaydet
Kapat

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/28)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2007 tarihli ve 26621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/28)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Ton*)
73.06
(7306.30.11.90.00,
7306.40.20.90.00,
7306.40.80.90.00,
7306.61.10.00.00 hariç)
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış 900
7306.30.11.90.00 Diğerleri 1.300
7306.40.20.90.00 Diğerleri 3.700
7306.40.80.90.00 Diğerleri 3.000
7306.61.10.00.00 Paslanmaz çelikten olanlar 2.000

*Ton: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/8/2007 26621
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/7/2011 28008

22/8/2007 tarihli ve 26621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/28)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları / Ton*)
73.06 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) 900

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top