07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 16
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 10
9004.10.91.00.00 Plastik camlı olanlar 27
9004.10.99.00.00 Diğerleri 14

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/3/2008 26815
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
Tarihi Sayısı
1- 15/3/2008 26817
2- 9/4/2008 26842
3- 28/7/2011 28008
4- 2/3/2012 28221
5- 25/3/2016  29664

13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P.
Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti(ABD Doları/Adet)
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 6
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 6
9004.10.91.00.00 Plastik camlı olanlar 8
9004.10.99.00.00 Diğerleri 8