İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2008/8’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2008/8’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)
9003.11.00.00.00Plastik maddelerden olanlar16
9003.19.00.00.00Diğer maddelerden olanlar10
9004.10.91.00.00Plastik camlı olanlar27
9004.10.99.00.00Diğerleri14

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
13/3/200826815
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
TarihiSayısı
1-15/3/200826817
2-9/4/200826842
3-28/7/201128008
4-2/3/201228221
5-25/3/2016 29664

13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P.
Eşya TanımıGümrük Kıymeti(ABD Doları/Adet)
9003.11.00.00.00Plastik maddelerden olanlar6
9003.19.00.00.00Diğer maddelerden olanlar6
9004.10.91.00.00Plastik camlı olanlar8
9004.10.99.00.00Diğerleri8
image_pdfimage_print