07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/14)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
8708.70.50.00.13 Jantlar 8
8708.70.99.00.13 Jantlar 6

*Kg: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/6/2008 26920
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2009 27449 (2. Mükerrer)
2- 28/7/2011 28008

28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/14)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P.
Eşya Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Kg*)
8708.70.50.00.13 Jantlar 6
8708.70.99.00.13 Jantlar 6