07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.Eşyanın TanımıGümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
8515.31.00.00.00Tamamen veya kısmen otomatik olanlar30
8515.39.13.00.00Transformatörlerle birlikte olanlar20
8515.39.18.00.00Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar20
8515.39.90.00.00Diğerleri20
8515.90.80.90.19Diğerleri40

*Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
9/8/200927314
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-28/7/201128008
2-11/7/201228350

 


9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/9)

(Değişen Tablonun Eski Hali Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur)

G.T.İ.P.
Eşyanın TanımıCIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)
8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar20
8515.39.13.00.00 Transformatörlerle birlikte olanlar20
8515.39.18.00.00 Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar20
8515.39.90.00.00 Diğerleri20
8515.90.00.90.19 Diğerleri20