İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018/7’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018/7’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/5/2018 tarihli ve 30410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 8512.30.90.00.19 G.T.İ.P.’li eşya satırı ile 8531.10.30.00.19 G.T.İ.P.’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8512.30.90.00.19DiğerleriKilogram40
8531.10.30.00.19DiğerleriAdet15

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
3/5/201830410
image_pdfimage_print