İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018/6’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018/6’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/5/2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 8481.80.11.00.00 G.T.İ.P.’li eşya satırı ile 8481.80.81.00.00 G.T.İ.P.’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8481.80.11.00.00Karıştırıcı valfler20
8481.80.81.00.00Küresel ve konik valfler20

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
16/5/201830423

image_pdfimage_print