07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/6/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 3919.90.80.90.00 G.T.İ.P.’li eşya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3919.90.80.90.00 Diğerleri (Yalnız yapışkan sürülmüş Polipropilen mesnetli mamul) 4

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/6/2019 30802