İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2019/8 Ek

Kaydet
Kapat

07.06.2020 Tarihli ve 31148 sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/11/2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/kg*)
8427.10.10.00.00 Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar 7
8427.10.90.00.00 Diğerleri 8
8427.20.11.00.00 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları 4
8427.20.19.00.00 Diğerleri 6
8427.20.90.00.00 Diğerleri 4
8427.90.00.10.00 Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları 4
8427.90.00.90.00 Diğerleri 4

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/11/2019  30955

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top