07.01.2020 Tarihli 31357 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P/G.T.İ.P Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

9405.10

(9405.10.98.00.00 hariç)

Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç)

8

9405.10.98.00.00 Diğerleri (adi metallerden olanlar hariç)

60

9405.10.98.00.00 Diğerleri (yalnızca adi metallerden olanlar)

17

9405.02 Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar

10

9405.30.00.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar

8

9405.40

(9405.40.10.00.00,

9405.40.39.00.00,

9405.40.99.00.00 hariç)

Elektrikli diğer aydınlatma cihazları

7

9405.40.10.00.00 Projektörler

14

9405.40.39.00.00 Diğerleri

8

9405.40.99.00.00 Diğerleri

20

9405.50.00.00.00 Elektrikli olmayan aydınlatma Cihazları

10

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.