Search
Close this search box.

Toplu Teminatların Götürü-Yaygın Götürü Kullanılması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-157.01
Konu : Toplu Teminatların Götürü/Yaygın
Götürü Teminat Olarak Kullanılması
Talebi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 02/12/2020 tarihli ve 59489241 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda; 30/9/2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminata ilişkin usul ve esasların düzenlendiği; söz konusu Yönetmelik hükümlerinin, 31/10/2020 tarihli, 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile, 31/12/2020 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiş;

Bu kapsamda, Makamlarının 30.11.2020 tarih ve 59416223 sayılı Olurları ile pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak teminat mektubu temininde yaşanan zorluklar nedeniyle, antrepo işleticilerince Gümrük Yönetmeliği’nin 493 üncü maddesine istinaden gümrük müdürlüklerine daha önce verilmiş olan toplu teminatların, Gümrük Yönetmeliği’nin 527/1 ve 527/4 maddeleri kapsamında götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması taleplerinin bankalardan zeyilname alınması koşuluyla 31/12/2020 tarihine kadar karşılanmasının uygun bulunduğu belirtilmişti.

Bu bağlamda, bankaların yıl sonu işlemleri de dikkate alınarak zeyilname temini sürecinin zaman aldığından dolayı mezkur Onayın 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde toplu teminatların götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması taleplerinin 31/12/2020 tarihine kadar karşılanamadığı yönünde Bakanlığımıza bilgiler intikal ettirilmiştir.

Bu çerçevede, mezkur Onayın 7 nci maddesinde belirtilen sürenin, bankalardan zeyilname alma sürecinin tamamlanabilmesini teminen, 31/01/2021 tarihine kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, mezkur Yönetmelik hükümleri 31/12/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, antrepo işleticilerince yazımız konusu Onay çerçevesinde götürü/yaygın götürü teminat olarak kullanılması talep edilen toplu teminat mektuplarına ilişkin başvuru süreci tamamlanana kadar başkaca bir götürü/yaygın teminat verilmemiş ise, söz konusu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde götürü teminat sisteminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top