İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14.03.2020 Tarihli 31068 Sayılı Resmi Gazete

MADDE 1 – 13/6/2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/10)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP                              Eşyanın Tanımı                                                                                 Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
8431.31.00.00.11           Boyu 1 Metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli)                                                           25
8431.31.00.00.12           Asansör kılavuz rayları                                                                                                                      2
8431.31.00.00.19           Diğerleri                                                                                                                                               4
* Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13.06.2018 

30450

 

image_pdfimage_print