Kil Hakkında – İhracı Kayda Bağlı Mallar

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   :  E-52707093-452.02
Konu :  İhracı Kayda Bağlı Mallar – Kil

18.05.2022/74771397
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 25/04/2022 tarihli ve 74125904 sayılı dağılımlı yazı.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

İlgide kayıtlı yazımızda İhracat Genel Müdürlüğü’nden alman 22.04.2022 tarihli ve 74101011 sayılı yazıdan bahisle İhracat: 2022/5 sayılı Tebliğ ile İhracat: 2006/7 sayılı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in” ekinde yer alan “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi‘nde yapılan değişiklikler kapsamında ihracatı kayda bağlanan, seramik üretiminde hammadde olarak kullanılan “Kaolin ve diğer kaolinli killer” ve “Diğer killer”in kayıt altına alınması sürecine ilişkin usuller bildirilmişti.

Bu defa; anılan Genel Müdürlükten alınan 18.05.2022 tarihli ve 74751980 sayılı yazıda Bakanlığımız Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce söz konusu ürünlerin herhangi bir üretim faaliyetine tabi tutulmadan serbest bölge dışına çıkarılmasını önleyecek tedbirlerin alınması kaydıyla,

–              Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00)

–              Diğer killer (GTP: 2508.40)

ürünlerinin üretim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla serbest bölgelere ihracatında, kayıt başvurusunda bulunan firmanın, serbest bölgedeki alıcıya ait üretim konulu faaliyet ruhsatını ibraz etmesi koşuluyla yalnızca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)Genel Sekreterliğince kayıt verilmesinin Bakanlık Makamının Olurları çerçevesinde uygun görüldüğü bildirilmektedir..

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top